Jak opisać przelew?

Przelew, ten malowniczy taniec między kontami bankowymi, kiedy pieniądze ruszają w podróż, mija lądy i morza, aby dotrzeć do swojego przeznaczenia. Posłuszny harmonogramom i instrukcjom, przekracza granice czasu i przestrzeni. To jak mówić o nim? To opowiadać historię połączeń pieniędzy, które zaczynają się od jednego źródła i docierają do drugiego, niosąc ze sobą ekonomiczne tchnienie życia. To jest sztuka opisywania przelewu, ożywiając ruch pieniędzy w słowach, anielskimi skrzydłami ludzkiego przekazu.