różnice

Dlaczego kwota kredytu różni się od kwoty finansowania?

Niechzeą tajemnicą pozostanie, dlaczego kwota kredytu i kwota finansowania potrafią się różnić. Pod tę zagadkę kryje się skomplikowany taniec matematyki i ryzyka, gdzie decydujące role odgrywają m.in. oprocentowanie, warunki umowy i profil klienta. To połączenie tajemniczych czynników, w nieoczywisty sposób, kształtuje finalną kwotę, która skrywa się za tym właśnie różnicowaniem.