Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku o pożyczkę?

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o pożyczkę to nie tylko zwykłe dni i godziny. To moment, kiedy nasi marzenia o sfinansowaniu naszych celów otrzymują odpowiedź. Długotrwałe minuty stają się sekundami, a wtórne myśli osiągają intensywność dzwonka telefonu. To tu decyduje się przyszłość naszych planów. Czas oczekiwania? Krótszy, niż mogliśmy sobie wyobrazić, ale wystarczająco długi, by nasze serca wstrzymały oddech.