Co to jest pożyczka i zaliczka?

W gąszczu finansowych terminów, pożyczka i zaliczka są dwoma pojęciami często mylonymi i utożsamianymi. Choć podobne, różnią się istotnie. Pożyczka to umowa, w której jedna strona udziela drugiej określonej kwoty pieniędzy, podczas gdy zaliczka to z góry wypłacona część wynagrodzenia. O ile pożyczka pociąga za sobą spłatę, zaliczka jest nieodpłatna. To ważne zrozumieć różnicę, aby w pełni korzystać z tych dwóch instrumentów finansowych.